Info – Информације

MAIN TOPICS

ГЛАВНЕ ТЕМЕ

Theoretical and practical problems of communicable and non-communicable disease epidemiology
Теоријски и практични проблеми епидемиологије заразних и незаразних болести

Current parasitosis
Актуелне паразитозе и гљивичне инфекције

Microbiology today
Микробиологија данас

Nutrition and health
Исхрана и здравље

Environment and health
Животна средина и здравље

Public health today
Јавно здравље данас

Application of informatics in the health system
Примена информатике у здравству

Promoting the health of children and young people
Промоција здравља деце и младих

horzline

The Congress is accredited as international by the Health Council of the Republic of Serbia with the following number of points:
invited lecturers: 15 points
oral presentation: 13 points
poster presentation: 11 points
passive participation: 10 points

Конгрес је акредитован као међународни одлуком Здравственог савета Републике Србије са следећим бројем бодова:
предавачи по позиву: 15 бодова
усмена предавања: 13 бодова
постер презентације: 11 бодова
пасивно учешће: 10 бодова

horzline

SCIENTIFIC COMMITTEE

НАУЧНИ ОДБОР

Chairlady
Председница
Prof. dr Biljana Kocić, Serbia

Members
Чланови

Prof. dr Dobrila Stanković-Đorđević, Serbia
Prof. dr Miodrag Stojanović, Serbia
Prof. dr Dragan Bogdanović, Serbia
Prof. dr Eleni Jelastopulu, Greece
Prof. dr Gianfranco Damiani, Italy
Prof. dr Angel Galabov, Bulgaria
Prof. dr Tomaz Langerholc, Slovenia
Prof. dr Gordana Mijović, Montenegro
Prof. dr Olgica Đurković-Đaković, Serbia

Prof. dr Lazar Ranin, Serbia
Prof. dr Milena Kataranovski, Serbia
Prof. dr Branislava Kocić, Serbia
Prof. dr Suzana Otašević, Serbia
Prof. dr Marina Dinić, Serbia
Prof. dr Biljana Miljković-Selimović, Serbia
Prof. dr Gordana Ranđelović, Serbia
Prof. dr Nataša Miladinović-Tasić, Serbia
Doc. dr Predrag Stojanović, Serbia
Prof. dr Zoran Milošević, Serbia
Prof. dr Vesna Mijatović-Jovanović, Serbia
Doc. dr Aleksandar Višnjić, Serbia
Prof. dr Maja Nikolić, Serbia
Prof. dr Dušica Stojanović, Serbia
Prof. dr Aleksandra Stanković, Serbia
Doc. dr Konstansa Lazarević, Serbia
Doc. dr Olivera Radulović, Serbia
Doc. dr Nataša Rančić, Serbia
Doc. dr Roberta Marković, Serbia
Doc. dr Ljiljana Stošić, Serbia

horzline

ORGANISING COMMITTEE

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Chairlady
Председница
Doc. Dr Nataša Rančić

Secretary
Секретар
Prim. dr Mirko Ilić, mr. sc. med

Technical secretary
Технички секретар
Stefan Bogdanović, dipl. ing.

Members
Чланови

Doc. dr Predrag Stojanović
dr Jovana Kostić
dr Marina Ranđelović
dr Ana Stefanović, mr sc. med.
dr Mihajlo Spasić
dr Marko Stojanović
Asst. dr Marija Anđelković Apostolović
dr Katarina Bulatović
dr sci. Nemanja Stanković, dipl. biolog
Ivana Kamenović, dipl. hem. spec.