Info – Информације

MAIN TOPICS

ГЛАВНЕ ТЕМЕ

Promoting health in family and society
Промоција здравља породици и заједници

Public Health today
Јавно здравље данас

Informatics in the health system
Информатика у здравству

Current parasitosis
Актуелне паразитозе

Microbiology today
Микробиологија данас

Nutrition and Health
Исхрана и здравље

Environment and health
Животна средина и здравље

Theoretical and practical problems of communicable and non-communicable disease epidemiology
Теоријски и практични проблеми епидемиологије заразних и незаразних болести

horzline

The Congress is accredited as international by the Health Council of the Republic of Serbia with the following number of points:
invited lecturers: 15 points
oral presentation: 13 points
poster presentation: 11 points
passive participation: 10 points

Конгрес је акредитован као међународни одлуком Здравственог савета Републике Србије са следећим бројем бодова:
предавачи по позиву: 15 бодова
усмена предавања: 13 бодова
постер презентације: 11 бодова
пасивно учешће: 10 бодова

horzline

SCIENTIFIC COMMITTEE

НАУЧНИ ОДБОР

Chairman
Председник
Prof. dr Zoran Milošević, Serbia

Members
Чланови

Prof. dr Dobrila Stanković-Đorđević, Serbia
Prof. dr Miodrag Stojanović, Serbia
Prof. dr Dragan Bogdanović, Serbia
Prof. Luca Rosi, Italy
Prof. dr Gianfranco Damiani, Italy
Prof. Mihela Erjavec, Bangor, Wales, United Kingdom
Prof. dr Branislava Kocić, Serbia

Prof. dr Marina Dinić, Serbia
Prof. dr Olgica Đurković-Đaković, Serbia
Prof. dr Nataša Miladinović Tasić, Serbia
Prof. dr Biljana Miljković Selimović, Serbia
Prof. dr Tomaz Langerholc, Slovenia
Prof. dr Gordana Ranđelović, Serbia
Prof. dr Lazar Ranin, Serbia
Prof. dr Vaso Taleski, North Macedonia
Prof. dr Biljana Kocić, Serbia
Prof. dr Dušica Stojanović, Serbia
Prof. dr Maja Nikolić, Serbia
Prof. dr Aleksandra Stanković, Serbia
Prof. dr Aleksandar Višnjić, Serbia
Prof. dr Predrag Stojanović, Serbia
Asst. Prof. dr Konstansa Lazarević, Serbia
Asst. Prof. dr Olivera Radulović, Serbia
Asst. Prof. dr Nataša Rančić, Serbia
Asst. Prof. dr Roberta Marković, Serbia
Asst. Prof. dr Ljiljana Stošić, Serbia

horzline

ORGANISING COMMITTEE

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Chairman
Председник
mr sc. dr Čedomir Šagrić

Secretary
Секретар
Asst. Prof. dr Aleksandra Ignjatović

Technical secretary
Технички секретар
Milan Živković, dipl. ing.

Members
Чланови

dr Svetlana Stević, mr sc. med.
dr Ana Stefanović, mr sc. med.
dr Tatjana Babić, dr sc. med.
dr Marija Milosavljević
dr Miloš Ranđelović
dr Marko Stojanović
Danijela Milenković-Stanković, sanitarno ekološki inženjer specijalista
mr sc. Nikola Tiodorović
mr sc. Jelena Videnović, dipl. hem. spec. sanitarne hemije
dr Bojana Vuković-Mirković