51st Days of Preventive Medicine

International Congress


51. Дани превентивне медицине – међународни Конгрес


Niš, Serbia
26-29. September 2017
.

117 YEARS OF PASTEUR INSTITUTE NIŠ
117 ГОДИНА ПАСТЕРОВОГ ЗАВОДА У НИШУ


 

Endorsed by:
У организацији:

Public Health Institute Niš

Институт за јавно здравље Ниш

University of Niš, Faculty of Medicine

Универзитет у Нишу
Медицински факултет у Нишу

Serbian Medical Society of Niš

Српско лекарско друштво
Подружница Ниш