53rd Days of Preventive Medicine

International Congress


53. Дани превентивне медицине – међународни Конгрес


Niš, Serbia
24-27. September 2019
.

119 YEARS OF PASTEUR INSTITUTE NIŠ
119 ГОДИНА ПАСТЕРОВОГ ЗАВОДА У НИШУ


Endorsed by:
У организацији:

Public Health Institute Niš

Институт за јавно здравље Ниш

University of Niš, Faculty of Medicine

Универзитет у Нишу
Медицински факултет у Нишу

Serbian Medical Society of Niš

Српско лекарско друштво
Подружница Ниш