50th Days of Preventive Medicine

International Congress


50. Дани превентивне медицине – међународни Конгрес


Niš, Serbia
27-30. September 2016
.

 

116 YEARS OF PASTEUR INSTITUTE NIŠ
116 ГОДИНА ПАСТЕРОВОГ ЗАВОДА У НИШУ


Endorsed by:
У организацији:

Public Health Institute Niš

Институт за јавно здравље Ниш

University of Niš, Faculty of Medicine

Универзитет у Нишу
Медицински факултет у Нишу

Serbian Medical Society of Niš

Српско лекарско друштво
Подружница Ниш